hotline
Clip Đầu tư
Thống kê lượt truy cập
Tổng số lượng truy cập:
785539
Số người online:
25

Website liên kết
  • Tin tức - Sự kiện
(10/10/2018)

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh dịch vụ du lịch gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Sở Du lịch, các Sở ngành liên quan để nắm bắt, chia sẻ, lắng nghe ý kiến, đề xuất, kiến nghị và cùng đua ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
  • Tin địa phương
(11/12/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04/6/2018 UBND huyện Côn Đảo xây dựng Kế hoạch số 116/KH-UBND về phát triển sản phẩm du lịch huyện Côn Đảo và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Xem thêm
  • Tin tổng hợp du lịch
(11/12/2018)

(TITC) – Trong xu thế cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng Công nghiệp 4.0) đang lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, du lịch đứng trước yêu cầu chủ động nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức, xác định hướng đi và giải pháp phù hợp để phát triển bứt phá.

Xem thêm
  • Tàu thuỷ