hotline
Clip Đầu tư
Thống kê lượt truy cập
Tổng số lượng truy cập:
851659
Số người online:
83
Website liên kết
  • TRA CỨU VĂN BẢN
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
33/2018/QĐ-UBND Quyết định quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015- 31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/12/2018 download
38-NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Quy hoạch phát triên ngành nông nghiêp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 14/12/2018
84/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 14/12/2018 download
43/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025 14/12/2018 download
160/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai 29/11/2018 download
2773/UBND-TNMT Công bố Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bến Đầm và Khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo 17/10/2018
Số:1473/QĐ-UBND Quyết định ban hành Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2030. 06/06/2018 download
46/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo 11/01/2018 download
18/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2018 download
Số: 168/2017/NĐ-CP Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 31/12/2017 download
92/NQ-CP Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới 21/12/2017 download
1104/KH-TTr Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho CBCC, VC thuộc ngành Du lịch và các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh du lịch 20/12/2017 download
90/2017/QH14 Luật Du Lịch 12/12/2017 download
26/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cấp cứu thủy nạn tại các bãi biển trên địa bàn huyện Côn Đảo 12/12/2017 download
718/QĐ-BVHTTDl Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch 08/12/2017 download