hotline
Clip Đầu tư
Thống kê lượt truy cập
Tổng số lượng truy cập:
465106
Số người online:
83
Website liên kết
  • TRA CỨU VĂN BẢN
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
46/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo 11/01/2018 download
18/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/01/2018 download
Số: 168/2017/NĐ-CP Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 31/12/2017 download
92/NQ-CP Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới 21/12/2017 download
1104/KH-TTr Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho CBCC, VC thuộc ngành Du lịch và các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh du lịch 20/12/2017 download
90/2017/QH14 Luật Du Lịch 12/12/2017 download
26/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cấp cứu thủy nạn tại các bãi biển trên địa bàn huyện Côn Đảo 12/12/2017 download
718/QĐ-BVHTTDl Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch 08/12/2017 download
103/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 23/10/2017 download
2714/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 03/08/2017 download
15/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/06/2017 download
3669/UBND-VP Hướng dẫn chi tiết trình tự thực hiện các dự án theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT, BTL...)trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04/05/2017 download
08-NQ/TW Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 22/03/2017 download
155/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 20/03/2017 download
248/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Côn Đao năm 2017 15/03/2017 download