hotline
Clip Đầu tư
Thống kê lượt truy cập
Tổng số lượng truy cập:
459115
Số người online:
49
Website liên kết
Tàu thuỷ
Lịch tàu CQ-03 tháng 07/2017
30/06/2017

tt

Thứ

Ngày

Thời gian

Lộ trình

Khởi hành

Dự kiến cập bến

1

Chủ Nhật

02/07/2017

8:30

16:00

Côn Đảo " Vũng Tàu

2

Thứ ba

04/07/2017

8:30

16:00

Vũng Tàu " Côn Đảo

3

Thứ năm

06/07/2017

8:30

16:00

Côn Đảo " Vũng Tàu

4

Thứ sáu

07/07/2017

8:30

16:00

Vũng Tàu " Côn Đảo

5

Chủ Nhật

09/07/2017

8:30

16:00

Côn Đảo " Vũng Tàu

6

Thứ ba

10/07/2017

8:30

16:00

Vũng Tàu " Côn Đảo

7

Thứ năm

12/07/2017

8:30

16:00

Côn Đảo " Vũng Tàu

8

Thứ sáu

14/07/2017

20:00

5:00

Vũng Tàu " Côn Đảo

9

Chủ Nhật

16/07/2017

20:00

5:00

Côn Đảo " Vũng Tàu

10

Thứ ba

18/07/2017

8:30

16:00

Vũng Tàu " Côn Đảo

11

Thứ năm

20/07/2017

8:30

16:00

Côn Đảo " Vũng Tàu

12

Thứ sáu

21/07/2017

8:30

16:00

Vũng Tàu " Côn Đảo

13

Chủ Nhật

23/07/2017

8:30

16:00

Côn Đảo " Vũng Tàu

14

Thứ ba

25/07/2017

8:30

16:00

Vũng Tàu " Côn Đảo

15

Thứ năm

27/07/2017

8:30

16:00

Côn Đảo " Vũng Tàu

16

Thứ sáu

28/07/2017

8:30

16:00

Vũng Tàu " Côn Đảo

17

Chủ Nhật

30/07/2017

8:30

16:00

Côn Đảo " Vũng Tàu