hotline
Clip Đầu tư
Thống kê lượt truy cập
Tổng số lượng truy cập:
785547
Số người online:
33
Website liên kết
Tin tức
Áp dụng thống nhất mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt – Nhà tù Côn Đảo
16/10/2017

Ngày 10/10/2017 Ban Quản lý Di tích huyện Côn Đảo đã có thông báo về việc thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt – Nhà tù Côn Đảo tại công văn số 14/TB-DTCĐ quy định mức thu, chế độ thu và đối tượng thu.

Mức thu, đối tượng thu cụ thể như sau:

1. Trực tiếp thu phí tham quan cho các đối tượng theo mức thu: 40.000 đồng/người/lượt (không kèm theo quà tặng).

2. Đối tượng được miễn phí tham quan

- Trẻ em dưới 14 tuổi.

- người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

- Đối với Cựu tù, thân nhân của Cựu tù Côn Đảo (việc quy định đối tượng thân nha6ncua3 Cựu tù Côn Đảo do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định).

3. Đối tượng giảm 50% phí tham quan

- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa. Trường hợp khó xác định đối tượng chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

- Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

- Người cao tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.

Thời điểm áp dụng mức thu có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 và việc thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt  - Nhà tù Côn Đảo góp phần vào việc trùng tu, bảo tồn các di sản, công trình du lịch, phát triển nguồn lực chuyên ngành du lịch.

Một số hình ảnh về nhà tù Côn Đảo

Ảnh Internet