hotline
Clip Đầu tư
Thống kê lượt truy cập
Tổng số lượng truy cập:
744847
Số người online:
110
Website liên kết
Cơ sở lưu trú
Các cơ sở lưu trú còn trống phòng từ ngày 22/6 – 24/6/2018.
12/06/2018

TT

Tên cơ sở lưu trú

Ngày 22/6/2018

Ngày 23/6/2018

Ngày 24/6/2018

01

Khu resort Sixsence

26 Vila

24 Vila

28 Vila

02

Nhà nghỉ Thanh Long

6 Phòng

6 Phòng

6 Phòng

03

Nhà nghỉ Thanh Ngọc

11 Phòng

6 Phòng

11 Phòng

04

KS Sài gòn – Côn Đảo

32 Phòng

 23 Phòng

 25 Phòng

05

Nhà nghỉ Tiến Tú

 20 phòng

20 Phòng

 22 Phòng

06

Khách sạn Hoàng Ngọc

10 Phòng

 9 Phòng

 15 Phòng

07

Khách sạn Quỳnh Anh

18 Phòng

12 Phòng

 9 Phòng

08

KS mini Phương Thảo

5 Phòng

4 Phòng

3 Phòng

09

Khu du lịch Thanh niên

 7 Phòng

6 Phòng

 13 Phòng

10

Khách Sạn Red

 2 Phòng

 6 Phòng

 14 phòng

11

Khách Sạn Sang Tuyền

12 Phòng

 9 Phòng

 12 Phòng

12

KS Thanh Xuân

 7 Phòng

 7 Phòng

 5 Phòng

13

KS Sài gòn - 68

 12 Phòng

 11 Phòng

 14 Phòng

14

Khách sạn IQ

 7 Phòng

 7 Phòng

 10 Phòng

15

Khách sạn Thái Hòa

 14 Phòng

 12 Phòng

 17 phòng

16

Nhà Nghỉ Khánh Linh

 11 phòng

 11 Phòng

11 Phòng

17

Khách sạn Thiên Tân

 13 Phòng

12 Phòng

20 Phòng

18

Khách sạn Trung Hậu

20 Phòng

9 Phòng

20 Phòng

19

Nhà Nghỉ Uyên House

2 Phòng

2 Phòng

1 Phòng

20

Khách sạn Thủy Thành

16 Phòng

12 Phòng

12 Phòng

21

NN Công Đoàn

12 Phòng

14 Phòng

17 Phòng

22

KS Tân Sơn Nhất

6 Phòng

 8 Phòng

21 Phòng

23

KS mini Côn Sơn Island

2 Phòng

2 Phòng

12 Phòng

24

KS Đức Thành

7 Phòng

7 Phòng

7 Phòng

25

KS Minh Minh

10 Phòng

10 Phòng

10 Phòng

26

KS Tươi Như

9 Phòng

9 Phòng

9 Phòng

27

K/ S Hoa Anh Đào

6 Phòng

4 Phòng

8 Phòng

28

Nhà nghỉ Phy Yến

4 Phòng

3 Phòng

5 Phòng

Tổng Cộng

307 Phòng

265 Phòng

357 Phòng