Côn Đảo tổng kết công tác mặt trận năm 2020

Thứ hai - 11/01/2021 06:35
Chiều ngày 08/01/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020
Về dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 5 và tổng kết công tác mặt trận năm 2020, gồm có đồng chí Phan Thanh Biên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVTV Phó chủ tịch HĐND huyện Côn Đảo, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Liên – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, cùng Ban mặt trận cơ sở 9 khu dân cư. 
img 20210109 105143
                         Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Liên - Chủ tịch UBMTTQ VN Huyện Côn Đảo phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Liên – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện phát biểu đánh giá tổng kết công tác mặt trận năm 2020. Trong năm, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đại hội Đảng các cấp; mục đích, ý nghĩa và kết quả của các kỳ Đại hội Đảng; những thành tựu to lớn của đất nước sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2015 - 2020); những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vận động nhân dân tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là mô hình “Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, giúp hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống” và giảm nghèo bền vững năm 2020 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Côn Đảo”; Công tác giám sát và phản biện xã hội thực hiện có trọng tâm. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động; góp phần tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để nhân dân tham gia phát triển sản xuất - kinh doanh; giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng; khơi dậy và phát huy giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của cộng đồng. Tiếp nhận số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung do lũ lụt gây ra, xét hỗ trợ sửa chữa 02 căn nhà đại đoàn kết cho 02 hộ người dân tộc, hỗ trợ khó khăn đột xuất giúp cho 17 trường hợp khám chữa bệnh, hỗ trợ dịp tết nguyên đán, ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), ngày 18/11 cho 247 lượt người có hoàn cản khó khăn, đối tượng BTXH, các cụ cao tuổi, hỗ trợ cho 56 người bán vé số gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, hỗ trợ 01 đoàn viên Công đoàn huyện xây tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”, chi hỗ trợ cho 37 người bán vé số dạo thực hiện việc bán tập trung tại điểm cố định, xây tặng 01 căn nhà “Tình nghĩa Quân – Dân”, hỗ trợ vốn mua con giống giúp cho 01 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Vận động đóng góp và trao tặng quà cho hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 năm 2020. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều hoạt động, chương trình phối hợp không triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2020, cùng với sự phát triển đi lên của huyện, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt được những kết quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều ổn định, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động bám sát với tình hình thực tế của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương; qua đó tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Với kết qua đạt được đó, là nhờ sự đoàn kết toàn dân tộc, cộng đồng, sự nổ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban công tác mặt trận cơ sở. 
img 20210109 124205
                                Đồng chí Phan Thanh Biên - Phó Bí thư Thường trực HU Côn Đảo phát biểu chỉ đạo 

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Biên – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Côn Đảo phát biểu chỉ đạo. Theo dự báo, năm 2021 tiếp tục vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, là năm đầu thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo cần tập trung phối hợp và thống nhất hành động: 1) Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của dân tộc, MTTQ Việt Nam và kỷ niệm ngày truyền thống của các tổ chức thành viên. Tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam". Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2021); 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2021) gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. 3) Triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch và quy định của pháp luật. 4) Triển khai các nội dung theo chương trình công tác năm 2021 của Mặt trận và các nhiệm vụ được giao thường xuyên, đột xuất. 5) Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 6) Tiếp tục triển khai thực hiện các Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam. 7) Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 8) Tổ chức giám sát và phản biện xã hội theo quy định; tổ chức tốt việc tiếp công dân, Phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. 9) Tiếp tục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư tình cảm của nhân dân, nhất là những vấn đề chính trị - xã hội nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo; kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự không có tội phạm và tệ nạn xã hội” trên địa bàn huyện. 10) Tuyên tuyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giải Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ III, năm 2020 - 2021. 11) Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; nghiên cứu, ban hành văn bản kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Củng cố, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 12) Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khóa VIII giữa nhiệm kỳ 2019 – 2024. 13) Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế, nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với chính quyền và các tổ chức thành viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Mặt trận. 14) Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức; duy trì tốt công tác giao ban định kỳ để kịp thời nắm bắt và trao đổi thông tin phục vụ công tác; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021. 15) Triển khai công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2021; Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

img 20210108 161606
                                                        Hoạt động Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

Nguồn tin: Hải Nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
SỔ TAY GIẢM NHỰA DU LỊCH CÔN ĐẢO
Cuốn sổ tay hướng dẫn giảm nhựa với thông tin liên quan về vật liệu nhựa, về vai trò của chúng trong đời sống và làm sao để sử dụng các sản phẩm từ nhựa một cách bền vững và thân thiện với môi trường hơn.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập142
  • Hôm nay26,151
  • Tổng truy cập16,902,901
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây