KẾ HOẠCH Phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Thứ ba - 21/09/2021 02:03
Dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.Với mục tiêu dần khôi phục các hoạt động kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong năm 2021, UBND huyện xây dựng lộ trình, các hoạt động, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội khác trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
- Đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân và đảm bảo việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022.
- Theo dõi sát tình hình hoạt động, chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế thích ứng với điều kiện thực tế.
- Nắm bắt những khó khăn của người lao động, người dân để triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo an sinh xã hội.
II.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI HUYỆN CÔN ĐẢO THỜI GIAN QUA
1. Về kinh tế
-Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh thiệt hại nặng, tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh hơn 75%; trong đó, khu vực dịch vụ như lưu trú và ăn uống, vận tải bị tác động nhiều nhất từ dịch Covid-19 hơn 75%, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng hơn 15%; trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng hơn 5%...
- 09 tháng đầu năm, kinh tế của Huyện cũng bị ảnh hưởng,hầu hết các chỉ tiêu đều giảm nhẹ so với cùng kỳ, trong đó, chỉ tiêu ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, doanh thu du lịch giảm 16,92% so với cùng kỳ (825,19 tỷ đồng/993,26 tỷ đồng); các khoản thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều không đạt dự toán; tổng chi ngân sách chưa đạt dự toán chủ yếu là do các dự án, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp kinh tế tỷ lệ giải ngân thấp.
2. Về xã hội
- Thời gian áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg kéo dài qua 2 đợt kể từ ngày 16/8/2021 cho đến nay; đồng thời có bổ sung không cho phép ngư dân đánh bắt hải sản làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế vừa không khai thác được thuỷ sản, vừa bị hạn chế cách ly khi ngư dân lên bờ.
- Các dịch vụ ăn uống, giải khát không cho phục vụ tại chỗ theo quy định chung toàn tỉnh. Tuy nhiên, Côn Đảo là vùng xanh như 3 địa bàn khác trong tỉnh nhưng thuận lợi hơn về mặt địa lý nên nguy cơ xâm nhập nguồn lây nhiễm bệnh giữa các địa phương lân cận là thấp nhất. Với tính chất dịch vụ ăn uống cũng chỉ phục vụ người dân nội đảo, do vậy hạn chế trên cũng là một thiệt thòi và ảnh hưởng lớn đến thu nhập kinh tế của người dân.
-Đời sống người lao động và Nhân dân gặp nhiều khó khăn,nghề nghiệp chủ yếu là dịch vụ du lịch và đánh bắt hải sản. Từ tháng 5/2021 đến nay, các dịch vụ du lịch đã tạm ngưng hoạt động, một số người đã chuyển đổi sang hình thức làm việc khác để đảm bảo đời sống nhưng không đáng kể.
-Mặc dù Huyện đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân yếu thế qua 7 đợt với tổng số tiền là khoảng 09 tỷ đồng cho khoảng 4.132 người dân. Tuy nhiên chỉ là giải pháp tình thế, tình hình dịch bệnh kéo dài về lâu dài thì sẽ khó đảm bảo được đời sống cho Nhân dân trở lại mức bình thường. Tính đến nay, có đến 4.600 lao động phổ thông các ngành nghề bị mất việc làm tương đương không cóthu nhập khoảng 25,3 tỷ đồng/tháng.
III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ LỘ TRÌNH PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Huyện Côn Đảo đã nhận diện, đánh giá và xác định nguy cơ nguồn lây từ bên ngoài có khả năng xâm nhập vào Côn Đảo như:
- Các ghe, tàu đánh cá trên biển có khả năng đi qua vùng có dịch Covid-19 có giao thương mua bán, tiếp xúc và cập các cảng biển Bến Đầm.
- Các ghe, tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vật liệu xây dựng cung ứng cho Côn Đảo cập cảng biển Bến Đầm.
- Lực lượng bốc xếp hàng hóa từ ghe, tàu lên cảng.
- Các ngư dân từ các ghe, tàu đánh cá trốn lên bờ dọc các bãi biển xung quanh Đảo.
- Người dân Côn Đảo trở về địa phương từ những chuyến bay thương mại của Công ty Bay trực thăng miền Nam (những chuyến bay được UBND tỉnh phê duyệt).
2. Từ việc đánh giá và nhận diện được các nguy cơ nêu trên, huyện Côn Đảo đã đánh giá và đưa ra các giải pháp kiểm soát như sau:
- Lập các chốt kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phòng chống dịch tại cảng hàng không, cảng biển và tại một số điểm có khả năng ngư dân xâm nhập vào Đảo gồm 03 tầng chốt (1/ tại cầu cảng; 2/ tại cổng cảng tiếp giáp với đường giao thông đi về trung tâm Đảo; 3/ tại các điểm cửa ngõ vào trung tâm Đảo) và kết hợp bố trí lực lượng lưu động tuần tra dọc tuyến bờ biển để kịp thời phát hiện ngư dân lên bờ xâm nhập trái phép.
- Xây dựng quy trình, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ an toàn phòng chống dịch đối với từng loại hình công việc từ ghe, tàu vàocảng, tại các chốt kiểm soát và thông tin công khai để người dân biết cùng tham gia giám sát.
- Thực hiện cách ly y tế tập trung đối với ngư dân, thuyền viên lên bờ hợp pháp và những ngư dân xâm nhập lên bờ trái quy định.
- Thường xuyên tuyên truyền để người dân biết, hiểu và chấp hành.
3. Dự báo tình hình trong thời gian tới
- Mặc dù công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản đã được kiểm soát, nhưng mục tiêu chung khống chế dịch bệnh chưa khả quan do chủng delta lây nhiễm siêu nhanh và diễn biến rất phức tạp. Với tình hình dịch bệnh kéo dài, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế, sinh hoạt củaNhân dân. Việc cân nhắc tính toán khởi động lại kinh tế - xã hội là nhu cầu rất cần thiết và cấp bách. Cần thực hiện chủ trương ưu tiên kiểm soát dịch bệnh an toàn đến đâu thì phấn đấu mở rộng kinh tế - xã hội đến đó theo cấp độ ưu tiên an toàn trước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, sau đó đến bán thiết yếu và chưa thiết yếu theo lộ trình, từng giai đoạn.
- Xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu và lâu dài; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. 
- Từng bước tổ chức lại các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với an toàn phòng, chống dịch.
- Để thực hiện kiểm soát được dịch bệnh vững chắc, ngoài sự nỗ lực của hệ thống chính trị thì rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ và chấp hành triệt để của doanh nghiệp, người buôn bán nhỏ lẻ, người lao động và người dân trên địa bàn huyện.
4. Lộ trình phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội
Căn cứ kết quả và năng lực kiểm soát dịch bệnh, huyện sẽ từng bước phục hồi dần các hoạt động kinh tế - xã hội với 04 giai đoạn như sau:
4.1. Giai đoạn 1 (16/9 – 30/9/2021)
a)Đối với việc kiểm soát dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với vòng ngoài;các chốt kiểm soát, kiểm dịch; một số khu vực tại Bến Đầm và một số địa điểm có nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm từ ghe/tàu đánh bắt, vận chuyển hàng hóa, ngư dân, thuyền viên…
- Chưa cho phép các phương tiện vận tải, hành khách ra, vào Côn Đảo (kể cả phương tiện tàu khách, máy bay) trừ cung cấp nhu yếu phẩm.
b)Đối với nội bộ địa bàn huyện thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg
b1) Tiếp tục cho phép các loại hình được hoạt động:
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát khuyến khích bán mang về, phục vụ ăn uống tại chỗ không quá 30% công suất phục vụ, bàn cách bàn từ 2 mét trở lên.
- Các hoạt động thể dục thể thao: bóng bàn, tập gym, yoga (không quá 10 người/1 chỗ); cầu lông, tennis (không quá 10 người/1 sân); sân vận động (không quá 20 người).
- Tiệm cắt tóc, uốn tóc, nail: không quá 05 người, bao gồm thợ và khách.
b2) Kiến nghị cho phép một số hoạt động mà huyện có khả năng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và giải quyết nhu cầu cần thiết của người dân, cụ thể như sau:
- Hoạt động tắm biển đối với người dân Côn Đảo: buổi sáng từ 05 giờ đến 07 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ; không tụ tập quá 10 người/nhóm.
- Người dân cư trú trên địa bàn huyện Côn Đảo được viếng Nghĩa trang Hàng Dương, nghĩa trang Hàng Keo, không quá 10 người/01 lần viếng. Tuy nhiên, quy định khung giờ, sáng từ 06 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 18 giờ; người dân phải đăng ký trước 01 ngày với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo và đơn vị phải thực hiện các biện pháp đảm bo an toàn phòng, chống dịch như theo quy định.
- Cho phép100% ngư dân Côn Đảo đi biển đánh bắt gần bờ, theo nguyên tắc: Đi đánh bắt trong ngày, khi về ngư dân ở lại ghe (cảng Bến Đầm, cảng tránh trú bão); thực hiện theo quy trình kiểm soát đối với thủy hải sản lên bờ, tiếp tế lương thực, thực phẩm.
-Đối với hoạt động về giáo dục đào tạo: Tổ chức dạy, học bình thường đối với giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non và phải thực hiện các biện pháp bo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định(từ sau ngày 22/9/2021).
c) Đối với du lịch
Trước mắt, giai đoạn sau ngày 22/9/2021, cho phép thí điểm mô hình “Du lịch khép kín” đối với cơ sở du lịch Six senses.
Điều kiện được phép hoạt động:
- Phương án, nhân lực, quy trình phục vụ, quản lý:
+ Phải có phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn theo quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Nhân viên Sixsenses phải phân ca phục vụ đồng bộ với thời gian nghỉ của du khách và phải cách ly theo dõi tại nơi ở 07 ngày sau khi kết thúc ca làm việc và phải được kiểm tra y tế theo quy định.
+ Tiếp nhận khách du lịch và phục vụ theo nguyên tắc “3 tại chỗ”; 01 cung đường 02 điểm đến là từ sân bay đến Resort và ngược lại cho đến khi về và không được ra ngoài Resort; không tiếp xúc với người địa phương hoặc người bên ngoài Khu nghỉ dưỡng.
+ Lắp đặt Camera quan sát tại cổng đơn vị và kết nối với hệ thống Camera của huyện để giám sát, theo dõi và xử lý theo quy định nếu vi phạm.
- Đăng ký nguồn khách, điều kiện bắt buộc về y tế:
+ Nguồn khách lựa chọn từ vùng miền đã an toàn về dịch bệnh.
+ Khách du lịch đến Côn Đảo phải đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 đã có hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trước 72 giờ.
4.2. Giai đoạn 2 (01/10 – 31/10/2021)
a) Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới”. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát, kiểm dịch; thực hiện kiểm soát đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện đánh bắt thủy hải sản, thuyền viên và ngư dân theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
b) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát khuyến khích mua, bán mang về, phục vụ ăn uống tại chỗ không quá 50% công suất phục vụ, bàn cách bàn từ 2 mét trở lên.
c) Cho phép ngư dân Côn Đảo đi biển đánh bắt hải sản bình thường trở lại. Điều kiện được phép hoạt động:sau khi đi đánh bắt về ngư dân ở lại ghe không lên bờ (neo đậu tại cảng Bến Đầm, cảng tránh trú bão); thực hiện theo quy trình kiểm soát đối với thủy hải sản lên bờ, tiếp tế lương thực, thực phẩm; khi ngư dân có nhu cầu về nhà thì thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.
đ) Cảng Hàng không Côn Đảo kích hoạt các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn khai báo y tế đối với khách du lịch theo quy định.Các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan khi đủ điều kiện được hoạt động trở lại thì đảm bảo phải có kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid-19.
e) Hoạt động tắm biển hoạt động bình thường trở lại.
f) Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân Côn Đảo theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 80/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 1896/QĐ-UBND, 2558/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, nhu cầu thiết yếu cho người dân, không để ai thiếu ăn. Chủ động thu thập thông tin cung cầu lao động, kịp thời nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu đào tạo nghề để có phương án hỗ trợ doanh nghiệp.
g) Hoạt động đầu tư công và thu chi ngân sách: Nâng cao ý thức trách nhiệm của Chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng tiến độ cam kết triển khai và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ việc khởi công, thi công xây dựng các công trình.
4.3. Giai đoạn 3 (01/11 - 31/12/2021)
a) Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin đảm bảo an toàn để đề xuất UBND tỉnh bổ sung vacin tiêm cho các đối tượng đã hoàn thành mũi 1.
b) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ ăn uống tại chỗ đạt 100% công suất phục vụ, bàn cách bàn từ 2 mét trở lên.
c) Sơ kết việc thí điểm hoạt động đón khách khép kín của Six senses để tiếp tục lựa chọn nới lỏng hoạt động đối với một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng đủ điều kiện đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế (được cơ quan chuyên môn thẩm định để xem xét, đánh giá và đề xuất đưa vào hoạt động trong thời gian sau ngày 01/11/2021).
d) Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện và đồng thuận của Nhân dân; tăng cường đấu tranh với các hoạt động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân. Tuyên truyền và thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh. Rà soát các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng để đề xuất tăng cường các biện pháp hỗ trợ khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.
đ) Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện và doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh để giải đáp các vướng mắc, đồng thời kiến nghị cấp Tỉnh nếu các kiến nghị vượt thẩm quyền.
e) Tập trung thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ hành chính ở mức độ 3, 4 nhằm đảm bảo việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thông suốt.
f) Triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức.
g) Đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình để kích động, chống phá gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Rà soát, quản lý chặt chẽ người từ địa phương khác đến; huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân bảo đảm siết chặt các chốt thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát; tổ chức thực hiện cách ly theo quy định đối với các trường hợp nghi nhiễm.
h) Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
4.4. Giai đoạn 4 (từ 01/01/2022):Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
SỔ TAY GIẢM NHỰA DU LỊCH CÔN ĐẢO
Cuốn sổ tay hướng dẫn giảm nhựa với thông tin liên quan về vật liệu nhựa, về vai trò của chúng trong đời sống và làm sao để sử dụng các sản phẩm từ nhựa một cách bền vững và thân thiện với môi trường hơn.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập112
  • Hôm nay27,270
  • Tổng truy cập16,904,020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây