Tăng cường công tác bảo vệ môi trường Côn Đảo

Thứ ba - 09/03/2021 09:30
Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 16/8/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) “Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo đến năm 2020”, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến quan trọng, đều nhận thức được những nội dung cơ bản về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đã xác định.
 
Phần lớn các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Việc quy hoạch hệ thống khai thác, cung cấp, sử dụng và xử lý nước phù hợp theo hướng phát triển bền vững. Việc triển khai tổ chức ngăn ngừa và hạn chế ô nhiễm môi trường do khí thải - tiếng ồn được quan tâm thực hiện, bước đầu đã có những xử lý kiên quyết. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn huyện được tiến hành thường xuyên, thu gom được 98% rác thải về địa điểm tập kết để xử lý. Việc ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố tràn dầu cũng được quan tâm thực hiện nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ các tác động do biến đổi khí hậu và thiên tai (bão, lũ, triều cường...). Công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng và biển Côn Đảo được triển khai với nhiều hoạt động chuyên sâu, có hiệu quả. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan được các cấp ủy, cơ quan, đoàn thể quan tâm triển khai qua việc tăng cường cải tạo các công viên, kiến tạo mảng xanh đô thị, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các khu vực công cộng trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên đã góp phần tăng cường công tác quản lý qua đó có cơ sở xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Những kết quả này thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, quyết tâm xây dựng môi trường Côn Đảo xanh - sạch - đẹp để tạo điều kiện phát triển du lịch theo hướng bền vững, đặc sắc, theo đúng quan điểm chỉ đạo và phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 01- NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) đã đề ra. 
20200605 071205
Ông Lê Văn Phong, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo phát biểu phát động phong trào hưởng ứng hành động vì Môi trường. Hình Hải Nhân 

20200605 072416


Huyện triển khai cải tạo các công viên, kiến tạo mảng xanh đô thị, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các khu vực công cộng trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xử lý rác thải; bảo đảm công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại 10 khu dân cư, khu vực công cộng, khu di tích lịch sử - văn hóa, chợ và các cơ sở hoạt động kinh doanh có nguồn rác thải nhiều (khu Resort Six senses; Poulo Condo; khách sạn Công đoàn; Tân Sơn Nhất...). Kết quả, trên 98% rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày được thu gom mang đi xử lý. Cơ quan chức năng của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung; phát động các cơ quan, đoàn thể, khu dân cư thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan. Qua thực hiện, trên địa bàn huyện đã xây dựng được một số mô hình bảo vệ môi trường như: “Tuyến đường thanh niên xanh - sạch - đẹp” do Huyện đoàn xây dựng; “Đoạn đường phụ nữ, nông dân tự quản về bảo vệ môi trường” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và Hội Nông dân huyện đã tổ chức ra quân dọn dẹp, thu gom rác, phát quang bụi rậm và tiến hành trồng nhiều loại hoa dọc hai bên đường Phan Chu Trinh - Khu dân cư số 2; Chi hội phụ nữ khu dân cư số 4 với mô hình “Vận động gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt vệ sinh môi trường bờ, bãi biển”. UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; yêu cầu các dự án đầu tư phải thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trước khi triển khai thực hiện dự án, như lập đánh giá tác động môi trường, ký cam kết bảo vệ môi trường...
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường Côn Đảo còn tồn tại như bãi rác đã quá tải đang chờ xử lý, rác thải hàng ngày tăng, rác thải nhựa, sự cố tràn dầu và rác thải đại dương thường xuyên trôi vào các bãi biển Côn Đảo hàng năm tăng, đặc biệt là mùa gió chướng.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huỵen giai đoạn 2020- 2030. Trong thời gian chưa ban hành nghị quyết mới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo các chi, đảng bộ, nhất là các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ môi trường tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau: 1) Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, ngư dân và du khách trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng nhiều hình thức phù hợp; nâng cao hơn nữa vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân; tăng thời lượng các tin, bài, hình ảnh trên các ấn phẩm, website, phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài huyện, kể cả các kênh truyền thông quốc tế để tuyên truyền, quảng bá các giá trị thiên nhiên, môi trường của Côn Đảo. Tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học, nội quy phòng cháy chữa cháy rừng, các văn bản pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường, pháp luật thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho học sinh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân địa phương, khách du lịch, ngư dân và một số đối tượng khác. Xây dựng các tuyên truyền viên cơ sở tại các đoàn thể, các khu dân cư, tổ dân cư để phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý, tuyên truyền. 2) Tổ chức khai thác nguồn nước dưới đất và sản xuất nước máy hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững trong phạm vi quy mô công suất khai thác được cấp tại giấy phép khai thác nước dưới đất số 906/GP-BTNMT, ngày 12/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (3.400m3 /ngày đêm). Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại khu vực các giếng khai thác nước; giám sát các hoạt động chăn thả gia súc, xả nước thải của các hộ dân trong khu vực ven hồ Quang Trung I, Quang Trung II, hồ An Hải. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm, xâm phạm dòng chảy đối với các dòng suối hiện hữu để bảo vệ nguồn nước và bảo đảm dòng chảy, tích trữ nước về các hồ chứa trên địa bàn huyện. Tổ chức lập hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các dòng suối có lưu lượng lớn (suối Bông Hường, Suối Bà Hạp,...) tích dẫn nước về các hồ chứa nước ngọt trên địa bàn huyện theo Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư thực hiện các dự án thi công nâng cấp cơ sở hạ tầng, yêu cầu đơn vị thi công khi triển khai thực hiện dự án cần thông tin, phối hợp với đơn vị cấp nước để xác định vị trí tuyến ống cấp nước và có biện pháp thi công phù hợp, tránh gây sự cố trên đường ống cấp nước, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của các hộ gia đình và doanh nghiệp trên địa bàn. 3) Tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, nhất là ở các điểm vui chơi, du lịch, chất thải phát sinh trong hoạt động xây dựng, rác thải đại dương... Triển khai các giải pháp căn cơ, lâu dài trong xử lý chất thải, rác thải phát sinh trên địa bàn huyện. 4) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 để tiếp tục kêu gọi, thu hút, hướng dẫn các nhà đầu tư vào Vườn Quốc gia Côn Đảo xây dựng triển khai các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp gắn liền với thiên nhiên, phát huy giá trị của Vườn Quốc gia. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý và các biện pháp xử lý các trường hợp khai thác thủy hải sản trái phép trong các phân khu chức năng của Vườn Quốc gia Côn Đảo. 5) Lắp đặt thêm một số Camera giám sát tại các khu vực phức tạp, trọng điểm nhằm giám sát và phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường cũng như phục vụ mục đích an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. - Quản lý công tác giết mổ, kiểm dịch gia cầm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hộ sản xuất, kinh doanh. 6) Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thực vật để bảo vệ và chống suy thoái môi trường. 7) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về môi trường, như: quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh nguồn thải, xử lý nghiêm các vi phạm; tăng cường trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác giám sát, kiểm tra môi trường... Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để thành lập các quỹ bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo.
Một số hoạt động thực hiện bảo vệ môi trường trên địa bàn Côn Đảo
fb img 1614997196729
                                             Người dân và khách du lịch hưởng ứng làm vệ sinh môi trường 

fb img 1614997199388
                                       Lực lượng quân và nhân dân khu dân cư tham gia làm vệ sinh bãi biển Côn Đảo 

fb img 1614997202016
fb img 1614997213583
fb img 1614997216110

fb img 1614997226505

fb img 1614997229989

fb img 1614997233246

fb img 1614997240780

fb img 1614997248983

fb img 1614997254956

fb img 1614997322512

fb img 1614997331784

dsc 0621

dsc 0649

dsc 0652

dsc 0657 

Nguồn tin: Hải Nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
SỔ TAY GIẢM NHỰA DU LỊCH CÔN ĐẢO
Cuốn sổ tay hướng dẫn giảm nhựa với thông tin liên quan về vật liệu nhựa, về vai trò của chúng trong đời sống và làm sao để sử dụng các sản phẩm từ nhựa một cách bền vững và thân thiện với môi trường hơn.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập135
  • Hôm nay24,485
  • Tổng truy cập14,734,503
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây